Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Sut rydym yn gweithio

Bydd yr holl benderfyniadau a wnawn a’r camau a gymerwn yn unol ag un neu fwy o’r canlynol:

Blaenoriaethau’r bobl

Bydd ein gwaith yn cael ei yrru gan bryderon pobl yng Nghymru a byddwn yn gweithio gydag unigolion a grwpiau cymunedol i’w hadnabod.

Cynrychiolydd pawb

Rydym am gefnogi a deall pryderon, anghenion a phrofiadau ein poblogaeth amrywiol i wneud yn siŵr bod pawb yn cael eu cynrychioli, nad oes neb yn cael ei eithrio a bod ein gwasanaethau ar gael i bawb.

Rydym yn arbennig o awyddus i gynrychioli barn y rheini na chlywir eu lleisiau fel arfer. Os ydych chi'n credu y gallwch chi ein helpu ni i gyrraedd pobl rydych chi'n gwybod sy'n cael eu tangynrychioli, cysylltwch â ni.

Partneriaeth gydweithredol

Rydym eisiau gweithio gyda phobl, y sector iechyd a gofal cymdeithasol a’r sectorau gwirfoddol a chymunedol.

Cysylltwch â ni os nad ydym eisoes yn gweithio gyda chi a'ch bod yn meddwl y dylem fod.

Annibyniaeth

Nid ydym yn rhan o Lywodraeth Cymru, na’r sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hynny’n bwysig oherwydd mae’n golygu y gallwn weithio’n wirioneddol er budd pobl Cymru.

Llywodraethu da

Bydd gennym gynlluniau a blaenoriaethau clir [dolen i Darllenwch ein cynlluniau] gyda chanlyniadau y gallwn eu mesur i sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o'n hadnoddau a'n bod yn dryloyw ac yn atebol.

Dylanwad ac eiriolaeth

Byddwn yn dylanwadu ar y sector iechyd a gofal cymdeithasol ac yn eirioli dros bobl yn effeithiol fel bod pobl yng Nghymru yn cael y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt mewn ffordd sy’n gweithio orau iddynt.